Hotline : 089-799-4425 คุณธนบดี ชุ่มธาราธร

เพื่อสนับสนุนสมทบทุน โครงการคุ้งบางกะเจ้า
ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง ผนึกกำลัง ” สืบสาน รักษา ต่อยอด ”  สานพลังร่วมรักษา ในการสนับสนุนสมทบทุน โครงการคุ้งบางกะเจ้า ให้เป็นปอดของคนเมือง ของประเทศอย่างยั่งยืน

VIP วิ่ง-เดิน ได้ทุกระยะ

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง ผนึกกำลัง " สืบสาน รักษา ต่อยอด "  สานพลังร่วมรักษา ในการ...

2,000.-

แฟมิลี่รัน 2.5 km

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง ผนึกกำลัง " สืบสาน รักษา ต่อยอด "  สานพลังร่วมรักษา ในการ...

500.-

ฟันรัน 4.5 km

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง ผนึกกำลัง " สืบสาน รักษา ต่อยอด "  สานพลังร่วมรักษา ในการ...

500.-

มินิมาราธอน 10.5 km

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง ผนึกกำลัง " สืบสาน รักษา ต่อยอด "  สานพลังร่วมรักษา ในการ...

500.-